Teknisk förvaltning

”Vi besiktigar, planerar och budgeterar samt projekterar”.

Här hittar du dina dokument som berör er fastighet: driftavtal, försäkringsärenden myndighetskrav, ritningar, underhållsplan och rapporter exempelvis till styrelsen.

Ekonomisk förvaltning

”Förenklar den ekonomiska biten i fastighetsägandet och skapar värden i fastighetsbeståndet”.

Här finner du de ekonomiska dokument som berör er fastighet: bokslut, budget, rapporter även aktuella listor över boende, lägenheter och lokaler. Attestering av fakturor sker här.

Fastighetsservice

”Jour, service, rondering och felanmälningar är vår vardag”.

Här kan du följa och se aktuella arbetsorder, ronderingarna.